Đặt hàng online

Khi đặt hàng online từ website www.bannhanh.net với các mặt hàng giày/dép/quần áo lót, các bạn ghi chú màu, size cần đặt để chúng tôi dễ dàng trong việc xác nhận thông tin đặt hàng.