Sandal Thái Monobo - cho bé gái - GT15

Giá: VNĐ

Màu hồng. Có thể chuyển quai mang giống như dép.

Size: 1-4 (tương đương 31-35).

Chuyển quai mang như dép.